โปรแกรมถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลซีเกมส์ 2021 ทีมชาติไทย

coala

ตาราง โปรแกรม ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล ซีเกมส์ 2021 ของทีมชาติไทย ชาย/หญิง ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2565

coala

การแข่งขัน วอลเลย์บอลซีเกมส์ 2021 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 21 พฤษภาคม 2565 ที่ประเทศเวียดนามโดยทีมโต๊ะเล็กของทีมชาติไทยก็ยังส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเช่นเดิม เราจะไปดูโปรแกรมของทัพนักตบลูกยางไทยทั้งชายหญิงกันว่าจะพบกับชาติไหนบ้าง

รายชื่อนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย

วอลเลย์บอลทีมหญิง
1. อัจฉราพร คงยศ, 2. ชัชชุอร โมกศรี, 3. พิมพิชยา ก๊กรัมย์, 4. สุทัตตา เชื้อวู้หลิม, 5. กรรณิการ์ ธิปะโชติ, 6. วิภาวี ศรีทอง, 7. ทัดดาว นึกแจ้ง, 8. หัตถยา บำรุงสุข, 9. จรัสพร บรรดาศักดิ์, 10. ฑิชากร บุญเลิศ, 11. สุพัตรา ไพโรจน์, 12. ปิยะนุช แป้นน้อย, 13. พรพรรณ เกิดปราชญ์, 14. สิริมา มานะกิจ

ผู้จัดการทีม : นายสมชาย ดอนไพรยอด
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล
ผู้ฝึกสอน : นางสาววรรณา บัวแก้ว
ผู้ฝึกสอน : นายชำนาญ ดอกไม้
นักกายภาพบำบัด : นางสาวทิพย์รัตน์ แก้วใส
แพทย์ประจำทีม : นายแพทย์ อี๊ด ลอประยูร

วอลเลย์บอลทีมชาย
1. จักรพงศ์ ทองกลาง, 2. ศิวดล สันหาธรรม, 3. อดิพงษ์ ผลภิญโญ, 4. มาวิน มณีวงษ์, 5. กฤษฎา นิลไสว, 6. อนุชิต ภักดีแก้ว, 7. ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว, 8. ชยุตม์ คงเรือง, 9. อมรเทพ คนหาญ, 10. ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์, 11. อนุตร พรมจันทร์, 12. กิตติธัช นุวัตดี, 13. อัศนพรรณ จันทจร, 14. นภาเดช พินิจดี

ผู้จัดการทีม : นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท มนต์ชัย สุภจิรกุล
ผู้ฝึกสอน : นาวาอากาศโท ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค
ผู้ฝึกสอน : เรืออากาศตรี วีระเมธร์ เพลิงสงเคราะห์
นักกายภาพบำบัด : นางสาวรัตน์กมล จิระอำนวยพร
นักกายภาพบำบัด : นางสาวสุฑามาศ สุทธิวิริยะกุล

วอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย
1. สุรินทร์ จงกลาง, 2. บัลลือ นาคประคอง, 3. พิทักษ์ ทิพย์จันทร์, 4. ปรวิทย์ เตาวะโต

ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลชายหาด : นาวาเอก ราชันย์ โกไศยกานนท์
หัวหน้าผู้ฝึกสอน : จ่าเอก สถาพร สว่างเรือง

วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิง
1. วรภัสสร รดารงค์, 2. ธนะรัศมิ์ฐา อุดมฉวี, 3. ธาราวดี นาราพรลภัส, 4. วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี

หัวหน้าผู้ฝึกสอน : พันจ่าอากาศเอก เพชรราช พุฒซ้อน

รูปแบบการแข่งขัน วอลเลย์บอลซีเกมส์ 2021 ประเภททีมหญิง มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ชาติ ได้แก่ ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และ มาเลเซีย แบบพบกันหมด โดยจะเอาทีมอันดับ 1-2 จะเข้าไปชิงเหรียญทอง ส่วนอันดับ 3-4 จะไปชิงเหรียญทองแดง

ประเภททีมชาย มีทีมเข้าแข่งขัน 7 ทีม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม A อินโดนีเซีย (แชมป์เก่า), เวียดนาม (เจ้าภาพ), มาเลเซีย และเมียนมาร์ กลุ่ม B ฟิลิปปินส์, ไทย และกัมพูชา

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมส์ 2021

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ทีมหญิง
11.00 น. มาเลเซีย พบ ฟิลิปปินส์
17.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
ทีมชาย
14.00 น. อินโดนีเซีย พบ พม่า

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
ทีมชาย
11.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ กัมพูชา
17.00 น. เวียดนาม พบ มาเลเซีย
ทีมหญิง
14.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
ทีมหญิง
11.00 น. อินโดนีเซีย พบ มาเลเซีย
ทีมชาย
14.00 น. พม่า พบ มาเลเซีย
17.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
ทีมหญิง
11.00 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
17.00 น. เวียดนาม พบ มาเลเซีย
ทีมชาย
14.00 น. ไทย พบ ฟิลิปปินส์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ทีมหญิง
11.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
17.00 น. เวียดนาม พบ ไทย
ทีมชาย
14.00 น. มาเลเซีย พบ อินโดนีเซีย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ทีมชาย
11.00 น. กัมพูชา พบ ไทย
19.00 น. เวียดนาม พบ พม่า
ทีมหญิง
14.00 น. มาเลเซีย พบ ไทย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
ทีมชาย รอบจัดอันดับ 5-7
14.00 น. อันดับ 4 กลุ่ม เอ พบ อันดับ 3 กลุ่ม บี
ทีมหญิง
17.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ เวียดนาม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ทีมชาย รอบชิงอันดับ 5
11.00 น. อันดับ 3 กลุ่ม เอ พบ ผู้ชนะรอบจัดอันดับ 5-7
รอบรองชนะเลิศ
14.00 น. อันดับ 1 กลุ่ม เอ พบ อันดับ 2 กลุ่ม บี
17.00 น. อันดับ 1 กลุ่ม บี พบ อันดับ 2 กลุ่ม เอ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
ทีมชาย รอบชิงเหรียญทองแดง
14.00 น. ผู้แพ้ในรอบรองชนะเลิศ

ประเภททีมหญิง รอบชิงเหรียญทองแดง
17.00 น. ทีมอันดับ 3 พบ ทีมอันดับ 4

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
ทีมชาย รอบชิงเหรียญทอง
14.00 น. ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศ

ทีมหญิง รอบชิงเหรียญทอง
17.00 น. ทีมอันดับ 1 พบ ทีมอันดับ 2

แฟนวอลเลย์บอลไทยสามารถติดตามข่าวสาร การถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลซีเกมส์ 2021ได้ที่ บ้านกีฬา เช่นเคย

coala